Slagtning

Ved årsskiftet 2020/2021 overtog vi forpagtningen af Gelsted Slagteren og derved kan vi indfri vores ønsker om kort transporttid og omsorg for dyrene. Gelsted Slagteren er en af Fyns ældste slagterforretninger med rødder tilbage til 1906. Der er mange års håndværk og traditioner bag virksomheden.

Virksomheden er løbende blevet moderniseret og fremstår som en moderne slagterivirksomhed med flere ansatte og slagtermestre. Slagteriet drives med fuld fokus på kvalitet og dyrevelfærd.

Vores dyrs velfærd under transporten er både et spørgsmål om god kvalitet og omsorg for dyrene. Kravene, vi stiller til dyrevelfærd i forhold til transport og slagtning, er, at der er kort transporttid, og at der er direkte transport til slagteriet. Det kræver nemlig, at dyrene ikke bliver stresset under transporten, da dette påvirker kødets kvalitet.

Selve slagtningen foregår på almindelig vis, hvor selve håndteringen af levende dyr, foregår i et meget roligt tempo, da dyrevelfærd helt frem til det endelige produkt, ligger os meget nært.