Kvæg

Vores kvier går i dejlige store dybstrøelsesstalde med frisk halm og masser af plads, de har et udendørs foderbord, hvor de bliver fodret med wrap/ensilage og et tilskudsfoder, som landmanden selv blander. Og så går de sammen med andre jævnaldrende kvier.

Dyrevelfærd er for os et udtryk for, hvordan dyrene har det, og det sørger vi for at indfri ved blandt andet at besigtige vores dyr. Vi iagttager nemlig deres sundhed, trivsel og adfærd.

Vores dyrs velfærd under transporten er både et spørgsmål om god kvalitet og omsorg for dyrene.

Kravene, vi stiller til dyrevelfærd i forhold til transport og slagtning, er, at der er kort transporttid, og at der er direkte transport til slagteriet, og at slagtningen sker lige efter ankomst. Det kræver nemlig, at dyrene ikke bliver stresset under transporten, da dette påvirker kødets kvalitet.

Grise

På Troldhøjgaard opdrætter vi også frilandsgrise.

Vi lægger vægt på, at vores grise får lov til at udvikle deres sanser og bruge de muskler og den fysik, de er skabt til fra naturens side- og grisene søger føde i og på jorden. 

Vi sørger desuden for, at deres transport til slagtningen bliver så kort som muligt, så dyrene ikke stresses.

Kaniner

Vores kaniner går i større indhegninger ude hele året på Troldhøjgaard, hvor de kan søge i ly for blæst og regn i deres små hytter.

Kaninerne har masser af plads til at udfolde sig så naturligt som muligt. De kan løbe, hoppe, grave i jorden eller bare ligge og slappe af. 

Kyllinger

Dyrevelfærd er også vigtigt ved vores kyllinger, og det opnås gennem masser af plads i deres naturlige miljø, plus godt med foder og vand.

Slagtningen af kyllingerne foregår desuden så fredfyldt som muligt, så kyllingerne ikke lider eller stresses.